Banner Donátor.cz
Fond
na mzdovou podporu kněží
v Arcidiecézi pražské

POČET DONÁTORŮ

141

DARY DONÁTORŮ K 26. 2. 2024

129.497 Kč

Velká rodina malých dárců
DAROVAT
jako donátor
DAROVAT
DAROVAT
jako host
DAROVAT

Aktuality

O fondu

Prostřednictvím fondu se můžete podílet především na zajištění mezd pro kněze v pražské arcidiecézi. Aktuálně v ní působí 255 kněží, z toho 106 řeholních. Prostředky na mzdy kněží zajišťuje Arcibiskupství pražské z darů donátorů fondu, z darů farností ze sbírek a hospodářské činnosti, z výsledku hospodářské činnosti Arcibiskupství a Skupiny AP a do roku 2029 ještě i z každoročně klesajícího příspěvku státu na činnost.
Kněží působí především ve farnostech, ale řada z nich vykonává i specifickou pastoraci jako kaplani církevních škol, v charitních projektech, v nemocnicích, v armádě, ve vězeňství atd.
Děkujeme nejen za Vaši hmotnou podporu, ale i za veškerou pomoc a spolupráci, kterou podporujte kněze ve farnostech. Hodnota Vašich darů nespočívá v jejich výši, ale je především projevem spoluodpovědnosti za budoucnost diecéze.

Velká rodina malých dárců