Banner Donátor.cz
Fond
na mzdovou podporu kněží
v Arcidiecézi pražské

POČET DONÁTORŮ

342

DARY DONÁTORŮ K 19. 6. 2024

619.345 Kč

DAROVAT
MZDOVÁ
PODPORA KNĚŽÍ
DAROVAT
FARNOSTI
DAROVAT
CHARITA
DAROVAT
ŠKOLSTVÍ
DAROVAT
PROJEKTY
DAROVAT
Velká rodina malých dárců