Banner Donátor.cz
Fond
na mzdovou podporu kněží
v Arcidiecézi pražské

POČET DONÁTORŮ

141

DARY DONÁTORŮ K 26. 2. 2024

129.497 Kč

DAROVAT
MZDOVÁ
PODPORA KNĚŽÍ
DAROVAT
FARNOSTI
DAROVAT
CHARITA
DAROVAT
ŠKOLSTVÍ
DAROVAT
PROJEKTY
DAROVAT
Velká rodina malých dárců