Banner Donátor.cz
Fond
na mzdovou podporu kněží
v pražské arcidiecézi

POČET DONÁTORŮ

9

DARY DONÁTORŮ K 30. 11. 2023

2.400 Kč

DAROVAT
MZDOVÁ
PODPORA KNĚŽÍ
DAROVAT
FARNOSTI
DAROVAT
CHARITA
DAROVAT
ŠKOLSTVÍ
DAROVAT
PROJEKTY
DAROVAT
Velká rodina malých dárců