Banner Donátor.cz

Rozpočet

Příjmy fondu jsou tvořeny dary donátorů, příspěvky farností a kapitul ze sbírek a hospodářské činnosti.

Výše základního příspěvku farností je stanovena částkou 200 Kč za rok za každou dospělou osobu ve farnosti.

Dary donátorů pomáhají farnostem tento příspěvek snížit. Pokud dary dosáhnou výše stanoveného příspěvku, závazek farnosti je splněn.

Fond je každoročně 100% využit na náklady spojené se mzdami kněží, které dosahují výše cca 85 mil. Kč.

Rozpočet 2022
Rozpočet 2021