Banner Donátor.cz

O nás

Poslání

Posláním Donátoru Praha je vytvořit velkou rodinu malých dárců, kterým záleží na budoucnosti pražské arcidiecéze.

Donátor Praha je platforma zřízená Arcibiskupstvím pražským na podporu Fondu mzdové podpory kněží v Arcidiecézi pražské; pro dary jednotlivým farnostem a podporu charitativních a pastoračních projektů.

Fond mzdové podpory kněží v Arcidiecézi pražské byl založen 4. 3. 2021, jedná se o účetní fond Arcibiskupství pražského.

Zřizovatel

Arcibiskupství pražské
Hradčanské nám. 56/16
119 02 Praha 1 – Hradčany
IČO: 00445100, DIČ: CZ699006518

Arcibiskupství pražské je zapsáno v Rejstříku církevních právnických osob Ministerstva kultury ČR pod číslem 8/1-01/1994 v souladu s § 20 zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech.